گزارش تصویری 📸

وفات حضرت ام البنین (س)
و بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی

به کلامِ:
سردار فتحیان

به نفسِ:
حاج سید محمود علوی

دوشـنبه هجـدهم بهمن ماه
دانشگاه علوم قضایی

 

  • وفات
  • وفات
  • وفات
  • وفات
  • وفات