متن شعر :

مثلا تو قبول کردی کوله بارمو هم بستم
مثلا من الان توی راه کربوبلا هستم…

مثلا رسیدم دارم زیارت نامه میخونم
مثلا رو به ایوونه حرمت زیر بارونم…

عراقی ، مجنونتم من از ایران
کی میشه یعنی حسین جان؟!
پیاده بیام از مهران…

لیلامی ، دلیل اشک شبامی
همدم دل تنهامی
خیلی خوبم تو آقامی….

حسین جان ، آقام آقام آقام آقام …