حضور اعضای هیئت فاطمیون و بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و مسئولین دانشگاه در منزل شهید سید حسن بزرگ نیا از شهدای بزرگوار دانشگاه

ان شاءالله دوشنبه شب میزبان خانواده معظم این شهید در هیئت فاطمیون خواهیم بود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی

 

شهید سید حسن بزرگ نیا